Skogstekniska klustret är en ekonomisk förening med tio medlemsföretag, som tillsammans driver skogstekniska utvecklingsprojekt. Detta sker genom samverkan mellan medlemsföretagen och forskare, studenter, startups, skogsbolag och finansiärer. På så sätt blir klustret en nyckelaktör för dialog mellan de som kommer att påverka framtidens skog och uppfinna morgondagens skogsmaskin.

Klustrets medlemsföretag finns från Malå i norr till Strömsbruk i söder och totalt har de mer än 1 100 anställda. Med underleverantörer inräknade sysselsätts 1 400 personer inom klustrets verksamhet och därmed svarar företagen för merparten av jobben inom skogsmaskinsbranschen i Sverige. Tillsammans omsätter de ca 6,5 miljarder SEK, varav 52% på direktexport. För medlemmarna i Skogstekniska klustret har klusterbildningen medfört att flera innovationer har blivit produkter som nu finns på marknaden. 

Medlemmarna utgörs av företag som tillverkar skogsmaskiner och komponenttillverkare. De tio företagen är Cranab, Iggesund Forest, Hultdins, Indexator, Komatsu Forest, Log Max. Olofsfors, Oryx Simulations, Vimek.

Läs mer på Skogstekniska klustrets webbplats

Beställ information

Fält med * är obligatoriska