På Vimeks hemsida ges tillgång till information om företagets produkter och aktiviteter. I samband med detta tillämpar Vimek AB de regler som anges enligt PUL (Personuppgiftslagen) i all hantering av personuppgifter.

 

  1. Information som samlas in via hemsidan

Vid besök av vissa delar av vår Hemsida kan man tillfrågas att fylla i formulär där personuppgifter eller kommentarer krävs. Personuppgifter som tillhandahålls av hemsidebesökare hanteras enbart inom ramen för affärsmässiga relationer. Informationen du lämnar kommer att vidarebefordras via e-post till tredje part, särskilt till företaget Fassi Gru S.p.A. (organisationsnummer IT00834280166).

 

  1. Cookies

En cookie är en liten textfil, som ofta ingår i en entydig och anonym identifieringskod, som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Cookien kan senare avläsas och kännas igen, enbart av Hemsidan som placerat den där, varje gång en uppkoppling sker. Du bestämmer själv hur din dator hanterar cookies genom inställningarna i din webbläsare. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du gör för att blockera eller ta bort cookies. Om man blockerar cookies kommer vissa funktioner på Hemsidan inte att fungera.

 

  1. Google Analytics

Hemsidan använder Google Analytics, en webanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies som beskrivs ovan under punkt 2. Information som samlas in av cookien om hur du använder Hemsidan (inklusive din IP-adress) kommer att föras över till och lagras av Google på en server i USA. Google använder denna information för att utvärdera hur du använder Hemsidan, sammanställer rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahåller andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också komma att överföra informationen till tredje part när så krävs enligt lag, eller när en sådan part arbetar med informationen för Googles räkning. Google kommer inte att associera din IP-adress med någon annan information som innehas av Google. Du kan blockera användandet av cookies genom inställningar i din webläsare, notera att om man gör så kommer man inte att kunna använda alla funktioner på Hemsidan. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att dina personuppgifter behandlas av Google på sätt och i de syften som anges ovan.

 

  1. Användning av personuppgifter

Dina personuppgifter samlas in i syfte att få statistik på hur Hemsidan används, detta för att kontinuerligt förbättra dess innehåll. Informationen kan användas till att uppfylla förfrågningar eller att skicka informationsmaterial. Dina personuppgifter kommer inte att avslöjas eller användas i andra syften. Det kan dock i vissa fall vara möjligt att informationen delas med återförsäljare eller representanter i syfte att kunna ge en bättre service.

 

  1. Borttagande och korrigering av personuppgifter

Du kan när som helst kontakta oss för att ta bort eller korrigera dina personuppgifter.

 

  1. Skyddande av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att hanteras i pappers- och/eller elektronisk form. Vi garanterar att informationen hanteras konfidentiellt, och i enlighet med PUL, när den används, även vid lagring av den.

 

  1. Länkar till andra hemsidor

Vi kan inte garantera kontroll för innehåll på hemsidor som länkas via vår Hemsida.

 

  1. Datahanteringsansvar

Datahanteringsansvarig är enbart Vimek AB – Huvudkontor: Allan Jonssons väg 11, SE-922 31 Vindeln, Sweden - Tel. +46 933-135 15, i form av den person som för tillfället har uppdraget att representera företaget, såvida inte en specifik person utses i enlighet med PUL (Personuppgiftslagen).