På leverans av skogsmaskiner Vimek inom ramen för projektet "Utveckling av Republiken Vitrysslands skogsindustri"

Samarbetet mellan det svenska bolaget Vimek AB och Republiken Vitrysslands skogsbruk började 2010. De första 12st Vimek skogsmaskinerna investerades av Leskhozes i Brest GPLF 2010-2011, bestående av 8st Vimek 404 skördare och 4st Vimek 608 skotare . Erfarenheten i denna tekniks funktion visade att i Vitryssland kan dessa maskiner användas både för 1:a-gallring och andra typer av gallring, liksom andra avverkningsuppdrag. De kan också användas för att röja ungskog eller dikesrensning som dock kräver anpassad extrautrusning.

Huvudagrumenten hos dessa maskiner är att de är ekonomiskt mest effektiva vid den mest kostsamma avverkningen, det vill säga vid gallring med små volymer: 0,03-0,16 m3. Från en skogsbrukssynvinkel har dessa maskiner inga analoger, eftersom de tillåter oss att gallra ut skogar utan att skapa breda gator i terrängen för skotarens framkomlighet. Måtten på maskinerna (bredd och vikt) är sådana att gallringen och transporten av avverkad skog kan utföras utan att fina huvudstammar avverkas och istället blir kvar till framtida tillväxt. Skogen förblir i sin naturliga form och inte breda gator var 15-20 meter, vilket normalt behövs för att transportera ut gallrade träd.

2015 slöt republiken Vitrysslands representanthus ett låneavtal mellan Republiken Vitryssland och Internationella Världsbanken för återuppbyggnad och utveckling på 40,7 miljoner dollar. Låneintäkterna är avsedda att finansiera projektet "Utveckling av Republiken Vitrysslands skogsindustri".

Inom ramen för detta projekt hölls 2016 ett anbudsförfarande för inköp av multifunktionsutrustning för gallringsuppdrag av Republiken Vitrysslands skogsministerium. Det svenska bolaget Vimek AB vann två delar av denna upphandling och inom ramen för det ingående avtalet leverera 74st Vimek 404T6 skördare och 52st Vimek 610.2 skotare under 2016-2018.

Från och med maj 2017 hade 19st skördare och 19st skotare redan levererats till 18st leshozes. Leverans av skogsmaskiner utförs enligt godkänt leveransschema. Som en del av kontraktet levererade Vimek AB sin moderna Vimek-simulatorn för utbildare av förare till skördar och skotare. Dessutom köpte skogsdepartementet ytterligare två simulatorer. Alla tre simulatorerna är installerade i RCSC-LES. Företrädare för företaget Vimek bedriver utbildning av skogsmaskinförare av dessa leshozes, där leverans av maskiner planeras, samt utbildning av chefsmekaniker för respektive leshozes för drift och underhåll.

I februari 2017 genomförde Vimek ABs tekniska personal besök och inspektion av de levererade utrustningarna för ytterligare samråd om drift och underhåll av maskiner, justering av alla funktioner. Det beslutades att schemalägga dessa besöksresor. Så i mitten av maj är en nästa besöksresa av Vimeks tekniska servicetekniker till Vitryssland inplanerad.


Beställ information

Fält med * är obligatoriska