Den 14 mars 2017 öppnade Vimek AB, ett privat bolag med begränsat ansvar, i Republiken Vitryssland.

Representationskontoret är öppet för att utföra förberedande och extra verksamhet på uppdrag av Vimek AB:


- Effektiv främjande av handel och ekonomiska band mellan Republiken Vitryssland och företaget "Vimek AB".
- Effektiv främjande av genomförandet av internationella fördrag mellan Vimek AB och invånare i Vitryssland.
- Representation och skydd av Vimek AB: s intressen i Vitryssland, bland annat i statliga organ och institutioner, kommersiella och icke-kommersiella organisationer.
- Studie av råvarumarknaderna i Vitryssland
- Undersökning av möjligheter till investeringar på Republiken Vitrysslands territorium


Beställ information

Fält med * är obligatoriska